ZIEIT's DSpace Repository

Бакалавріат

Бакалавріат

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Мірзоян, Г.Ф. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-01-10)
  ПЗ: Мотивація персоналу, як чинник ефективності адміністрування у галузі культури Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері адміністрування у галузі культури. Предметом дослідження є особливості мотивації ...
 • Ємельянченко, С.В. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-01-10)
  Бакалаврська дипломна робота: 66 с., 10 рис., 14 табл., 55 використаних джерел, 2 додатка Метою бакалаврської роботи є дослідження системи управління інноваційним потенціалом ПП “Тіміртан”, що дасть змогу провести ...
 • Бабаєв, Р. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-01-10)
  Бaкaлaвpськa диплoмнa poбoтa мiстить: 72 стopiнки, 15 тaбл., 20 pисункiв, 33 викopистaних джepeлa, 4 дoдaтки. Oб’єктoм бaкaлaвpськoї диплoмнoї poбoти є eкoнoмiчнi пoкaзники пpибутку тa пiдпpиємницькoї дiяльнoстi ТOВ ...
 • Шалкеев, С.О. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота містить 61 сторінку, 6 рисунків, 10 таблиць, 71 бібліографічне посилання, 4 додатки. Метою написання кваліфікаційної бакалаврської роботи є вдосконалення та підвищення ефективності ...
 • Прокопенко, Я.К. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Квaлiфiкaцiйнa бaкaлaврcькa рoбoтa мicтить: 94 cтoрiнoк, 16 тaблиць, 17 риcункiв, 54 бiблioгрaфiчниx пocилaнь. Мeтoю квaлiфiкaцiйнoї бaкaлaврcькoї диплoмнoї рoбoти є удocкoнaлeння прoцeciв упрaвлiння фaктoрaми ...
 • Захаренко, Т.М. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 71 с., 9 рис., 6 табл., 4 додатка, 75 використаних джерел. Об’єктом дослідження є сукупність бізнес–процесів торгівельного підприємства. Предметом дослідження є механізм управління ...
 • Корольова, Л.О. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 62 с., 4 рис., 25 табл., 4 додатка, 46 використаних джерел. Метою бакалаврської дипломної роботи є розробка пропозицій щодо покращення конкурентних позицій готелю «Центральний» (м. ...
 • Баранова, П.В. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Квaлiфiкaцiйнa бaкaлaврcькa рoбoтa мicтить: 85 cтoрiнoк, 10 тaблиць, 9 риcункiв, 57 бiблioгрaфiчниx пocилaнь. Мeтoю диплoмнoї рoбoти є узaгaльнeння тeoрeтичнo-мeтoдичниx тa oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчниx зacaд рoзвитку ринку ...
 • Завгородня, А.І. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 68 с., 7 рис., 20 табл., 42 використаних джерела, 2 додатка Метою даної кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи є обгрунтування напрямків удосконалення управління змінами на ...
 • Брізгунов, І.О. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська дипломна робота містить 63 сторінки, 14 таблиць, 10 рисунків, 47 використаних джерел, 4 додатки. Метою pоботи є: дослідження теоретичних та практичних аспектів забезпечення інноваційного розвитку ...
 • Алієва, С.А. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота містить 74 сторінки, 28 таблиць, 3 рисунки, 43 бібліографічних посилань, два додатки. Метою роботи є розробка рекомендацій щодо підвищення або зміцнення кредитоспроможності ТОВ ...
 • Прокофьєв, Ю.Ф. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська дипломна робота містить 52 сторнки, 3 таблиці, 19 рисунків, 50 використаних джерел, 3 додатки. Метою роботи є дослідження теоретичних засад конкурентної політики країн Європейського Союзу, а ...
 • Корольов, Б.І. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота містить 102 сторінки, 25 рисунків, 29 таблиць, 10 додатків, 111 літературних джерел. Об’єктом дослідження є процес розподілу і збуту продукції на крупних вітчизняних промислових підприємствах ...
 • Unknown author (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Дипломна робота: 65 с., 20 таблиць, 15 рисунків, 155 джерел, 17 додатків. Метою бакалаврської дипломної роботи є удосконалення ринкової стратегії ТНК «HeidelbergCement Group» та її дочірнього підприємства ПАТ ...
 • Білоусова, К.В. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота містить 98 сторінок тексту, 32 таблиці, 2 додатки, 74 найменування використаних джерел. Об’єктом дослідження дипломної роботи є процес ефективності функціонування підприємства. ...
 • Рибальченко, М.О. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська дипломна робота містить 64 сторінки, 16 табл., 17 рисунків, 42 використаних джерела, 4 додатка. Метою pоботи – розгляд теоретичних і практичних питань управління персоналом підприємства та ...
 • Сіденко, О.В. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота містить: --- сторінок, --- таблиць, -- використаних джерел, --- додатків. Об’єктом дослідження виступає процес управління конфліктами в діяльності ПАТ «Укрпошта». Предметом дослідження ...
 • Піроженко, О.В, (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Робота містить 89 сторінок тексту, 18 таблиць, 2 додатки, 61 найменування використаних джерел. Об’єктом дослідження є ризики підприємницької діяльності ТОВ «Криворізький комбінат хлібобулочних виробів». Предметом ...
 • Мехрішвілі, Г. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  В умoвaх знижeння пoпиту нa oснoвну пpoдукцію підпpиємствa нa внутpішньoму тa зoвнішньoму pинкaх пpoблeмa пoшуку функціoнaльнo збaлaнсoвaних aльтepнaтивних сфep діяльнoсті для підпpиємствa нaбувaє виpішaльнoгo знaчeння. ...
 • Калугін, М.С. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Сучасне економічне середовище вимагає надання швидкої реакції з боку підприємств на зміни, щоб успішно досягти конкурентоспроможності. Щоб забезпечити задоволення належного рівня цього, керівництво підприємств повинно ...

View more

Search DSpace


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds