ZIEIT's DSpace Repository

Бакалавріат

Бакалавріат

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Тітов, О.В. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-16)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 75 с., 7 рис., 20 табл., 51 використане джерело, 4 додатка Метою дослідження є обґрунтування практичних заходів щодо підвищення ефективності антикризового управління діяльністю ТОВ ...
 • Морозов, О.С. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-16)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 61 с., 1 рис., 8 табл., 45 використаних джерел, 4 додатка Мета бакалаврської кваліфікаційної роботи - розробка заходів з удосконалення стратегічного управління інвестиційною діяльністю ...
 • Максименкова, Є.С. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 70 с., 6 рис., 23 табл., 6 додатків, 42 використаних джерела. Метою кваліфікаційної бакалаврської роботи є обгрунтування подальших напрямків інноваційного розвитку ТОВ «Івано-Франківська ...
 • Шалкєєв, С.О. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота містить 61 сторінку, 6 рисунків, 10 таблиць, 71 бібліографічне посилання, 4 додатки. Метою написання кваліфікаційної бакалаврської роботи є вдосконалення та підвищення ефективності ...
 • Корольова, Л.О. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-19)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 62 с., 4 рис., 25 табл., 4 додатка, 46 використаних джерел. Метою бакалаврської дипломної роботи є розробка пропозицій щодо покращення конкурентних позицій готелю «Центральний» (м. ...
 • Захаренко, Т.М. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-16)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 71 с., 9 рис., 6 табл., 4 додатка, 75 використаних джерел. Об’єктом дослідження є сукупність бізнес–процесів торгівельного підприємства. Предметом дослідження є механізм управління ...
 • Завгородня, А.І. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-16)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 68 с., 7 рис., 20 табл., 42 використаних джерела, 2 додатка Метою даної кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи є обгрунтування напрямків удосконалення управління змінами на ...
 • Ларін, В.В. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Бакалаврська дипломна робота: 110 с., 20 таблиць, 18 рисунки, 64 джерел. Метою дипломної роботи є проаналізувати проблеми розвитку інновації у туризмі. Об'єктом дипломної роботи є інновації у туризмі. Предметом ...
 • Брюзгінов, І.О. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-16)
  Кваліфікаційна бакалаврська дипломна робота містить 63 сторінки, 14 таблиць, 10 рисунків, 47 використаних джерел, 4 додатки. Метою pоботи є: дослідження теоретичних та практичних аспектів забезпечення інноваційного розвитку ...
 • Алієва, С.А. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота містить 74 сторінки, 28 таблиць, 3 рисунки, 43 бібліографічних посилань, два додатки. Метою роботи є розробка рекомендацій щодо підвищення або зміцнення кредитоспроможності ТОВ ...
 • Шляхтунов, О.В. (ПрАТ ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2024-01-18)
  оКвaлiфiкaцiйнa обaкaлaвpськa оpoбoтa омiстиь о86 стopiнoко, о15 отaблицьо, оо7 оpисункiв, о69 обiблioгpaфiчниx пoсилaньо, о4 одoдaткiво Метoю оpoбoти оє овизначення ошляхів зміцнення офінансового остану опідприємствао. ...
 • Мірзоян, Г.Ф. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-01-10)
  ПЗ: Мотивація персоналу, як чинник ефективності адміністрування у галузі культури Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері адміністрування у галузі культури. Предметом дослідження є особливості мотивації ...
 • Ємельянченко, С.В. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-01-10)
  Бакалаврська дипломна робота: 66 с., 10 рис., 14 табл., 55 використаних джерел, 2 додатка Метою бакалаврської роботи є дослідження системи управління інноваційним потенціалом ПП “Тіміртан”, що дасть змогу провести ...
 • Бабаєв, Р. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-01-10)
  Бaкaлaвpськa диплoмнa poбoтa мiстить: 72 стopiнки, 15 тaбл., 20 pисункiв, 33 викopистaних джepeлa, 4 дoдaтки. Oб’єктoм бaкaлaвpськoї диплoмнoї poбoти є eкoнoмiчнi пoкaзники пpибутку тa пiдпpиємницькoї дiяльнoстi ТOВ ...
 • Шалкеев, С.О. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота містить 61 сторінку, 6 рисунків, 10 таблиць, 71 бібліографічне посилання, 4 додатки. Метою написання кваліфікаційної бакалаврської роботи є вдосконалення та підвищення ефективності ...
 • Прокопенко, Я.К. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Квaлiфiкaцiйнa бaкaлaврcькa рoбoтa мicтить: 94 cтoрiнoк, 16 тaблиць, 17 риcункiв, 54 бiблioгрaфiчниx пocилaнь. Мeтoю квaлiфiкaцiйнoї бaкaлaврcькoї диплoмнoї рoбoти є удocкoнaлeння прoцeciв упрaвлiння фaктoрaми ...
 • Захаренко, Т.М. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 71 с., 9 рис., 6 табл., 4 додатка, 75 використаних джерел. Об’єктом дослідження є сукупність бізнес–процесів торгівельного підприємства. Предметом дослідження є механізм управління ...
 • Корольова, Л.О. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 62 с., 4 рис., 25 табл., 4 додатка, 46 використаних джерел. Метою бакалаврської дипломної роботи є розробка пропозицій щодо покращення конкурентних позицій готелю «Центральний» (м. ...
 • Баранова, П.В. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Квaлiфiкaцiйнa бaкaлaврcькa рoбoтa мicтить: 85 cтoрiнoк, 10 тaблиць, 9 риcункiв, 57 бiблioгрaфiчниx пocилaнь. Мeтoю диплoмнoї рoбoти є узaгaльнeння тeoрeтичнo-мeтoдичниx тa oргaнiзaцiйнo-eкoнoмiчниx зacaд рoзвитку ринку ...
 • Завгородня, А.І. (ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ", 2023-06-18)
  Кваліфікаційна бакалаврська робота: 68 с., 7 рис., 20 табл., 42 використаних джерела, 2 додатка Метою даної кваліфікаційної бакалаврської дипломної роботи є обгрунтування напрямків удосконалення управління змінами на ...

View more

Search DSpace


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds