ZIEIT's DSpace Repository

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КЕШУВАННЯ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Резниченко Ю.С. uk_UA
dc.contributor.author Єременко, І.Д.
dc.date.accessioned 2023-01-19T04:13:14Z
dc.date.available 2023-01-19T04:13:14Z
dc.date.issued 2023-01-18
dc.identifier.uri http://library.econom.zp.ua:85/xmlui/handle/123456789/66
dc.description Внаслідок виконання даної магістерської дипломної роботи отримано на- ступні результати: 1. У результаті поєднання патернів об'єктно-орієнтованого та функ- ціонального проектування створено концепцію модульної інтеграції ке- шів. 2. Створено модель категоризованих ключів записів у кеші, що вирішує проблему дублювання та структурування ключів. 3. На основі концепції модульної інтеграції кешів розроблено бібліотеку Ca- сhing у ASP .NET Core (C#) та «інтерфейс» для роботи з нею. 4. Бібліотеку Caсhing повністю покрито Unit тестами та частково покрито Benchmark тестами, що доводить стабільність її використання у реальних web-додатках. uk_UA
dc.description.abstract Магістерська дипломна робота містить 62 сторінки, 0 таблиць, 39 рисунків, 3 додатки, 3 лістинги, 26 бібліографічних посилань. Метою магістерської дипломної роботи є створення концепції модульної інтеграції кешів та розробка на її основі ASP .NET Core (C#) бібліотеки. Задачі магістерської дипломної роботи: 1. Виконати аналіз патернів об'єктно-орієнтованого та функціонального проектування. 2. Створити концепцію модульної інтеграції кешів. 3. Розробити бібліотеку Caсhing у ASP .NET Core (C#) та спроектувати «інтерфейс» для роботи з нею. 4. Розробити Unit тести та Benchmark тести для бібліотеки Caсhing. Об'єктом дослідження є методи та програмні засоби кешування. Предметом дослідження є модульна інтеграція кешів та ASP .NET Core (C#) бібліотека. Використано методи системного аналізу, методи об’єктно- орієнтованого та функціонального проектування. У першому розділі розглянуто патерни об'єктно-орієнтованого та функціонального проектування, методи роботи з кешами. Виконано аналіз програмних засобів кешування. У другому розділі наведено огляд та переваги використання у розробці бібліотеки Caching наступного стеку технологій: ASP .NET Core, C#, JetBrains Rider, Redis, MemCached, NuGet, NUnit, Moq, FluentAssertions, Benchmark .NET. У третьому розділі створено концепцію модульної інтеграції кешів та модель категоризованих ключів записів у кеші. Наведено опис архітектури та функціональних можливостей ASP .NET Core (C#) бібліотеки Caching. Наведено опис Unit та Benchmark тестування, а також розгортання бібліотеки Caching. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ" uk_UA
dc.subject КЕШ, МОДУЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ, C#, ASP .NET CORE, REDIS, JETBRAINS RIDER, NUGET, MEMCACHED, MOQ, NUNIT, FLUENTASSERTIONS uk_UA
dc.title ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КЕШУВАННЯ uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account