ZIEIT's DSpace Repository

ОРГАНІЗАЦІЯ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ ЕКО- МОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Show simple item record

dc.contributor.author Каціа, З.
dc.date.accessioned 2022-06-25T04:20:09Z
dc.date.available 2022-06-25T04:20:09Z
dc.date.issued 2022-06-15
dc.identifier.uri http://library.econom.zp.ua:85/xmlui/handle/123456789/49
dc.description Відповідно до завдання було дано загальний огляд області, до якої належить тема дипломної роботи, проведений аналіз сенсорних мереж, розглянуто їх будову і застосування. Здійснено огляд сучасного стану технологій та інформаційних систем з екологічного моніторингу у світі, Грузії та Україні зокрема. Установлено значимість та актуальність проблеми. Здійснено огляд сучасних систем- аналогів. Виявлено доцільність розробки багатошарової архітектури з мікроконтролерним керуванням та використанням мереж різного рівня. Було здійснено огляд архітектурних особливостей організації бездротових сенсорних мереж та доведена можливість їхньої інтеграції до структури локальних та глобальних комп’ютерних мереж. Проаналізовані сучасні протоколи, що можуть бути використані при формуванні бездротової сенсорної мережі та обрано протокол MQTT. Здійснено підбір апаратних комплектуючих та програмних засобів програмування та проектування. Обрано MQTT брокери локального та глобального користування. Було здійснено проектування бездротової сенсорної мережі різного призначення, що може якісно задовільнити вимоги до систем еко- моніторингу. Запроєктовано та реалізовано сенсорні вузли на базі мікроконтролерного управління. Здійснено налаштування MQTT брокеру локального призначення для публікації повідомлень еко-моніторингу. У підсумку дана система може бути використана організаціями, підприємствами для моніторингу довкілля, а також може інтегруватись до глобальних систем з еко-моніторингу. uk_UA
dc.description.abstract Магістерська дипломна робота містить 120 сторінок, 57 рисунків, 2 таблиці, 2 додатки, 45 посилань. Об'єкт розробки – технологій роботи з даними за допомогою вбудованих систем та мережевої взаємодії. Предмет розробки – проект системи еко-моніторингу з використанням комп’ютерних мереж різного рівня. Мета роботи – розробка методології проектування систем моніторингу екологічних параметрів середовища задля їхньої кластеризації та взаємодії з користувачами за допомогою мережевих технологій. Методи дослідження – аналіз, порівняння, узагальнення, декомпозиція, проектування, моделювання та програмування системи. У дипломній роботі було розглянуто сучасний стан проблематики систем моніторингу навколишнього середовища різного ореолу використання та взаємодії. Здійснено огляд програмно-апаратних засобів та технологій розробки, що можуть ефективно реалізовувати поставлені задачі у режимі реального часу. Запропоновано багатошарову кластерну систему на базі інтеграції пристроїв за допомогою технології мережевої взаємодії. Здійснено практичну реалізацію запропонованої системи з відповідними ефективними результатами. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ПрАТ "ПВНЗ "ЗІЕІТ" uk_UA
dc.subject EMBEDDED SYSTEM, SENSORS, MCU, NETWORK, LAN, WAN, MQTT, WIRELESS SENSOR NETWORK uk_UA
dc.title ОРГАНІЗАЦІЯ ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ ЕКО- МОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account